Ideą „Liderów Wspólnoty” jest zwiększenie udziału młodzieży w życiu społecznym, publicznym i gospodarczym. Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę, która usprawni ich aktywność lokalną i będzie doskonałą okazją do rozwoju ich kompetencji.

„LIDERZY WSPÓLNOTY” W LICZBACH

MIĘDZYNARODOWE WYMIANY

UCZESTNIKÓW WYMIANY

KLUB LIDERA

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA

WYKŁADOWCÓW

REPORTAŻE PROJEKTOWE

DNI SZKOLEŃ LIDERSKICH

WARSZTATÓW, ZAJĘĆ

KONKURS DLA MŁODZIEŻY

KALENDARZ PROJEKTU 2017/2018

 Sierpień 

I międzynarodowe spotkanie - Litwa

Wrzesień 

w

I międzynarodowa wymiana

Październik – listopad 

Prace nad portalem młodzieżowym

Grudzień 

II międzynarodowe spotkanie - Litwa

Styczeń – marzec

Rekrutacja do Klubu Lidera

Kwiecień

III międzynarodowe spotkanie -Polska

Maj

Konkurs dziennikarsko-fotograficzny

Czerwiec

Utworzenie Klubu Lidera

Lipiec – sierpień

I spotkanie organizacyjne Klubu Lidera

Wrzesień

w

II międzynarodowa wymiana

Październik

b

Podsumowanie projektu

ORGANIZATORZY

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych jest liderem organizacji akademickich w Polsce. Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu i historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje działania. Ponadto jest wydawcą ogólnopolskiego Magazynu Studenckiego „Koncept”.

Salcininku rajono savivaldybes administracija jest jednostką administracyjną, podzieloną na 13 gmin. Jako samorząd pełni statutowe funkcje, w tym pracę z młodzieżą. Są aktywni w kwestii współpracy zagranicznej, która opiera się na projektach z Polską, ale też z Niemcami, Francją, Włochami czy Szwecją. W dziedzinie szerzenia idei europejskiej i współpracy partnerskiej wyróżnieni zostali Honorową Flagą Rady Europy. Administracja pełni funkcje organizatora pracy w zakresie  następujących dziedzin:  finanse administracji oraz księgowość instytucji podlegających, oświata, ochrona zdrowia, opieka socjalna, ochrona praw dziecka, gospodarka komunalna i rolnictwo, polityka młodzieżowa, a także funkcje wykonawcy.

ZESPÓŁ

Dominika Palcar

Dyrektor Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, z którą jest zawodowo związana. Koordynator ogólnopolskiego Kongresu Liderów Rzeczypospolitej, zimowej międzynarodowej Szkoły Liderów „Bliżej Demokracji” oraz autorskiego projektu: „Unia dla młodzieży” w ramach programu „Młodzież działa lokalnie”. Członek redakcji Magazynu Akademickiego „Koncept”.

Włodzimierz Dola

Prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie, absolwent Prawa oraz Administracji na UMCS w Lublinie oraz Retoryki na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert i Trener z ochrony danych osobowych oraz Harcmistrz ZHR.

Beata Pietkiewicz

Wicedyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego na Litwie(kadencja 2015-2019), przewodnicząca Rady Młodzieżowej  rejonu solecznickiego, wiceprezes i kierownik projektów Solecznickiego Odziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie, redaktor  miesięcznika „Soleczniki”.

Donata Aszmankewicziene

Kierownik wydziału Inwestycji i strategicznego planowania samorządu rejonu solecznickiego na Litwie, członek Rady Młodzieżowej  rejonu solecznickiego. Główny interes pracy pozyskanie funduszy Europejskich na cele rejonu, także przyciągniecie inwestycji i biznesu na terytorium rejonu, co sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy.

KONTAKT

Dominika Palcar
Koordynator projektu

d.palcar@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa

NIP: 701-03-46-695 REGON: 146179980