Basic CMYK


Działalność fundacji

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych została powołana przez grupę młodych ludzi wywodzących się ze środowisk akademickich, młodzieżowych i skautowych, którzy potrzebowali dodatkowych narzędzi do szerszej aktywności społecznej i publicznej. Celem powołania Fundacji była także integracja tych środowisk i budowania między nimi obszarów współpracy. Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu oraz historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim  do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje działania.

Fundacja inicjuje zarówno własne działania, jak również włącza się w wydarzenia organizowane przez inne organizacje, zwiększając ich zasięg i zakres oddziaływania. Wśród tych przedsięwzięć znajdują się m.in. różnego rodzaju akcje happeningowe, gry i akcje miejskie, wydarzenia edukacyjne i szkoleniowe, wystawy, spotkania dyskusyjne, czy nawet doraźna pomoc polskim kombatantom  czy Polakom mieszkającym na wschodzie. Osoby tworzące środowisko Fundacji organizowały dotychczas takie wydarzenia jak:  Świąteczna Paczka, lekcje obywatelskie dla młodzieży licealnej.

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych współpracuje z osobami podejmującymi liczne działania społeczne na swoich uczelniach, w środowiskach studenckich czy szkolnych, grupach parafialnych oraz młodzieżowych. Podejmuje wspólne inicjatywy z innymi – samorządami studenckimi, stowarzyszeniami oraz innymi fundacjami – zajmuje się wymianą informacji między nimi, inicjowaniem oraz koordynowaniem wspólnych przedsięwzięć. Członkowie i współpracownicy Fundacji uczestniczą w organizacji wielu dużych wydarzeń studenckich i młodzieżowych odbywających się cyklicznie w całej Polsce.

Cele fundacji

j

Wydawanie Magazynu Akademickiego „Koncept”

Działalność edukacyjna, informacyjna i promocyjna w zakresie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych

Identyfikacja potrzeb, dawanie narzędzi i wspieranie niesienia pomocy potrzebującym (szczególnie kombatantom i Polakom poza granicami kraju) – w duchu służby i pracy społecznej

w

Zabieranie głosu w ważnych dla Polski tematach związanych z patriotyzmem, historią oraz sprawach społecznych poprzez aktywność w przestrzeni publicznej – happeningi, wystawy, akcje i gry miejskie.

Inicjowanie w przestrzeni publicznej wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych.

Promocja wartości chrześcijańskich oraz obywatelskich w przestrzeni publicznej – szczególnie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.

Organizacja oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych przez inne organizacje – wydarzeń o charakterze patriotycznym, światopoglądowym.

Wyzwolenie w młodych ludziach energii oraz inspiracja do własnej przedsiębiorczości i inicjatywy, a także zaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie.

Władze fundacji

Włodzimierz Dola

Włodzimierz Dola

Prezes Zarządu

Aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie, absolwent Prawa oraz Administracji na UMCS w Lublinie oraz retoryki na Uniwersytecie Warszawskim ekspert i trener z ochrony danych osobowych, Harcmistrz ZHR.

Jakub Greloff

Jakub Greloff

Przewodniczący Rady Fundacji

Politolog, historyk, absolwent Instytutu Historycznego UW. Prowadzi badania w ​Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej UKSW, koordynuje przedmiot „Najnowsza historia polityczna Polski”. Pola ekspertyzy: polityka i dyplomacja historyczna, pedagogika pamięci, pamięć europejska. Harcmistrz ZHR, wicenaczelnik harcerzy ds. kształcenia.

Andrzej Lipson

Andrzej Lipson

Członek Rady Fundacji

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Edukacja dorosłych oraz zarządzanie oświatą. Zawodowo związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Podharcmistrz ZHR, wolontariusz: Itaka Centrum Poszukiwania Ludzi Zaginionych, Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Przemysław Zyra

Przemysław Zyra

Członek Rady Fundacji

Absolwent Ekonomii Sektora Publicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Harcmistrz ZHR, organizator kształcenia instruktorów harcerskich. Zajmuje się ryzykiem kredytowym.

 

Zespół fundacji

 

Karol Leszczyński

Karol Leszczyński

Dyrektor programu Start Na Rynku Pracy

Dominika Palcar

Dominika Palcar

Dyrektor Fundacji

Rafał Więckiewicz

Rafał Więckiewicz

Redaktor naczelny portalu istotnie.pl

Sławomir Starzec

Sławomir Starzec

Koordynator projektu Akademia Liderów Rzeczypospolitej

Jakub Hrostek

Jakub Hrostek

Koordynator projektów Fundacji

Tomasz Grzywaczewski

Tomasz Grzywaczewski

Redaktor naczelny magazynu akademickiego Koncept

Partnerzy

ministerstwo rozwoju

mpips_jpg

Kontakt

Dane teleadresowe:

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa

NIP: 701-03-46-695

REGON: 146179980

Statut Fundacji w wersji PDF

e-mail: kontakt@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl