Basic CMYK


Działalność fundacji

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych została powołana przez grupę młodych ludzi wywodzących się ze środowisk akademickich, młodzieżowych i skautowych, którzy potrzebowali dodatkowych narzędzi do szerszej aktywności społecznej i publicznej. Celem powołania Fundacji była także integracja tych środowisk i budowania między nimi obszarów współpracy. Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu oraz historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim  do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje działania.

Fundacja inicjuje zarówno własne działania, jak również włącza się w wydarzenia organizowane przez inne organizacje, zwiększając ich zasięg i zakres oddziaływania. Wśród tych przedsięwzięć znajdują się m.in. różnego rodzaju akcje happeningowe, gry i akcje miejskie, wydarzenia edukacyjne i szkoleniowe, wystawy, spotkania dyskusyjne, czy nawet doraźna pomoc polskim kombatantom  czy Polakom mieszkającym na wschodzie. Osoby tworzące środowisko Fundacji organizowały dotychczas takie wydarzenia jak:  Świąteczna Paczka, lekcje obywatelskie dla młodzieży licealnej.

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych współpracuje z osobami podejmującymi liczne działania społeczne na swoich uczelniach, w środowiskach studenckich czy szkolnych, grupach parafialnych oraz młodzieżowych. Podejmuje wspólne inicjatywy z innymi – samorządami studenckimi, stowarzyszeniami oraz innymi fundacjami – zajmuje się wymianą informacji między nimi, inicjowaniem oraz koordynowaniem wspólnych przedsięwzięć. Członkowie i współpracownicy Fundacji uczestniczą w organizacji wielu dużych wydarzeń studenckich i młodzieżowych odbywających się cyklicznie w całej Polsce.

Cele fundacji

j

Wydawanie Magazynu Akademickiego „Koncept”

Działalność edukacyjna, informacyjna i promocyjna w zakresie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych

Identyfikacja potrzeb, dawanie narzędzi i wspieranie niesienia pomocy potrzebującym (szczególnie kombatantom i Polakom poza granicami kraju) – w duchu służby i pracy społecznej

w

Zabieranie głosu w ważnych dla Polski tematach związanych z patriotyzmem, historią oraz sprawach społecznych poprzez aktywność w przestrzeni publicznej – happeningi, wystawy, akcje i gry miejskie.

Inicjowanie w przestrzeni publicznej wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych.

Promocja wartości chrześcijańskich oraz obywatelskich w przestrzeni publicznej – szczególnie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej.

Organizacja oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych przez inne organizacje – wydarzeń o charakterze patriotycznym, światopoglądowym.

Wyzwolenie w młodych ludziach energii oraz inspiracja do własnej przedsiębiorczości i inicjatywy, a także zaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie.

Władze fundacji

Włodzimierz Dola

Włodzimierz Dola

Prezes Zarządu

Aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie, absolwent Prawa oraz Administracji na UMCS w Lublinie oraz retoryki na Uniwersytecie Warszawskim ekspert i trener z ochrony danych osobowych, Harcmistrz ZHR.

Jakub Greloff

Jakub Greloff

Członek Rady Fundacji

Politolog, historyk, absolwent Instytutu Historycznego UW. Prowadzi badania w ​Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej UKSW, koordynuje przedmiot „Najnowsza historia polityczna Polski”. Pola ekspertyzy: polityka i dyplomacja historyczna, pedagogika pamięci, pamięć europejska. Harcmistrz ZHR, wicenaczelnik harcerzy ds. kształcenia.

Jan Badowski

Jan Badowski

Przewodniczący Rady Fundacji

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik III sektora z kilkuletnim doświadczeniem pracy w administracji rządowej. W swojej pracy społecznej specjalizuje się w problematyce zarządzania organizacjami pozarządowymi, wychowania gospodarczego i fundraisingu. Od wielu lat instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, podharcmistrz, obecnie przewodniczący zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR.
Przemysław Zyra

Przemysław Zyra

Członek Rady Fundacji

Absolwent Ekonomii Sektora Publicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Harcmistrz ZHR, organizator kształcenia instruktorów harcerskich. Zajmuje się ryzykiem kredytowym.

Partnerzy

ministerstwo rozwoju

mpips_jpg

Kontakt

Dane teleadresowe:

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa

NIP: 701-03-46-695

REGON: 146179980

Statut Fundacji w wersji PDF

e-mail: kontakt@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl